IndreRo

Hva er IndreRo ?

 

IndreRo er en

behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian. Når høyre og venstre hjernehalvdel er i balanse, muliggjør det bedre flyt mellom forestillingsevnen, tenkeevnen, fatteevnen og hukommelsen. Ubalanse i sinnet har ofte årsak i at én av disse (forestillingsevnen, tenkeevnen, fatteevnen eller hukommelsen) som er sinnets funksjoner blir kortsluttet.

Da blir man sittende fast i fortiden, og man mestrer ikke å være til stede i nuet.

Hendelser knyttet til tunge følelser i fortiden, blir hengende fast i sinnets funksjoner og gjør at hjernen oppfatter at dette skjer på nytt her og nå. Man reagerer i stedet for å agere.

 

Vi er ikke tanker og følelser, vi har tanker og følelser. Friheten begynner da vi oppdager at vi ikke er den bevisstheten som tenker. I det samme øyeblikk som vi er i stand til å observere tankene våre, aktiverer vi et høyere bevissthetsnivå i oss selv. Da begynner vi å forstå at det finnes et enormt område av intelligens hinsides vår tenkeevne, og at tankene i oss bare er et lite aspekt av denne intelligensen. Vi vil da forstå at det som virkelig betyr noe, som f. eks. skjønnhet, visdom, kjærlighet og indre ro, springer fram fra et sted hinsides bevisstheten, og da begynner vi å våkne opp til vårt egentlige, sanne jeg.

 

Når det oppstår blokkeringer inni oss kommer vi lett i ubalanse. Denne ubalansen kan ha fysiske-, emosjonell- eller mental årsak. Fysisk årsaker som f.eks mangel på ro – for lite oksygen – mangel på mosjon – mangel på vann eller mangel på rett sammensatt mat.

Emosjonell ubalanse hvor vi sitter fast i en opplevelse fra fortiden og hvor det er en emosjonell opphopning av en tung følelse i kroppen.

Mentale ubalanser kan oppstå når en tung tanke henger ved oss og på nytt og på nytt gjentas inni oss. Ubalanse kan også oppstå når vi ikke klarer å ta valg, eller ikke mestrer å skille mellom hva som er rett og galt.

Flyt og balanse oppstår når vi løsriver oss fra de fysiske-, emosjonelle- og mentale-

blokkeringene som er knyttet til hendelser fra fortiden vår. Det handler om å løsrive seg

fra de blokkeringene som er påført oss gjennom livet. På denne måten møter ditt egentlige jeg hjernen, som er det mest avanserte og utviklede instrument vi har for å kommunisere med omverden.

F.eks. Det hjelper ikke å være verdens beste pianist hvis pianoet du skal spille på er ustemt. Resultatet blir falskt. IndreRo-metoden frigjør deg fra ditt selvlagde indre fangenskap. Metoden virker raskt, du blir mer hel og kommer hjem til ditt ekte og sanne JEG.

 

Copyright © All Rights Reserved