Den reelle verden

Den reelle verden

 

Vår reelle verden er vår indre verden. Når flere mennesker er samlet på et sted, er den ytre verden lik for alle som er der. Allikevel opplever alle sammen verden helt forskjellig. Dette er fordi den ytre verden speiler hvordan vi har det inni oss,

i vår indre verden, den reelle verden. F.eks. To personer skal kjøre fly sammen på ferie. Den ene liker og fly, den ande har flyskrekk. Disse to vil oppleve denne turen helt forskjellig. Den ytre verden vil være helt lik for begge to, men den inde verden, den reelle verden, er hel forskjellig.

 

Balansering og harmonisering av høyre og venstre hjernehalvdel er som nevnt inngangsporten for IndreRo-behandlingen. Det skapes balanse mellom to hovedfunksjoner i oss, nemlig hodet og hjertet, eller tankene og følelsene våre.

 

I behandlingen jobber vi med relasjonen til vår indre verden, og vi oppnår som følge av dette en dypere forståelse av oss selv og hvem vi er. Vi blir bedre kjent med våre maskuline og feminine krefter, og skaper balanse mellom disse. Dette vil føre til lettere kommunikasjon med andre mennesker. En dypere forståelse av oss selv gir også en større forståelse for andre mennesker og andre kulturer.

 

Du vil under behandlinger oppdage at negative følelser er en ekstraordinær tilstand. Det vil si at disse følelsene er fravær av de god følelsene.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved