Behandlingen

Behandlingen

 

IndreRo behandlingen harmoniserer din indre verden

slik at du kan leve i harmoni i den ytre verden. For å oppnå indre ro må man ha indre frihet, og dette krever

trygghet, som derfor er behandlingens hovedfokus. Behandlingen starter med å balansere høyre og venstre hjernehalvdel. Når hele hjernen er i balanse, resulterer det i harmoni mellom inntrykk og uttrykk, dvs det vi mottar og det vi formidler. Videre jobber vi med å finne vårt sanne jeg gjennom det indre barnet. Når det indre barnet er på plass i oss, jobber vi videre med konfrontasjon, oppgjør og forsoning med våre feminine og maskuline krefter, og skaper balanse mellom disse. Deretter fjerner vi eventuelle fobier, avhengigheter eller uvaner som du ønsker å bli kvitt.

Resultatet av dette er at du oppnår en tilstand av indre ro i form av at du vennlig iakttar deg selv og verden rundt deg uten å tolke eller dømme.

 

 

Copyright © All Rights Reserved